Duroc: Stora kostnadsminskningar i sikte!
2008-03-18

"Micor-gruppen koncentrerar all verksamhet till Laholm

Durocs dotterbolag Micor Holding AB har idag inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna om att flytta verksamheten i Lamitec Tools AB i Kalmar till Micor AB i Laholm. Genom att samla kompetens, utveckling, produktion och försäljning under ett tak, ska en mer rationell och effektiv organisation skapas, med en långsiktigt god intjäningsförmåga.

- Vi behöver vidta åtgärder för att stärka Micor-gruppens position inför framtiden. Vi vill på detta sätt skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig och lönsam produktion av cirkulära sågklingor, förklarar Durocs koncernchef Erik Albinsson.

Hela maskinparken i Kalmar kommer att flyttas över till Laholm. Samtidigt kommer Lamitecs 24 anställda och Micors 36 anställda att reduceras med sammanlagt ett tjugotal personer till ca 40 totalt. Effekten av sammanslagningen minskar gruppens kostnader samtidigt som volymerna bedöms bibehållas. Detta skapar även utrymme för kvalitetshöjande investeringar i form produktutveckling och produktionsutrustning.

• De internationellt välkända varumärkena Lamitec och Micor med befintliga produktprogram, kommer att behållas och vidareutvecklas.

• Flytten av maskinparken kommer preliminärt att inledas under våren 2008 och ska ske etappvis för att inte påverka produktion, kvalitet och leveranser."

 
« Tillbaka