BMOG: VD:s månadsbrev
2008-03-07

"VD:s Månadsbrev Februari

Bästa aktieägare,

Jag vill först bara kort kommentera bokslutskommunikén som publicerades fredagen den 29 februari. Det fjärde kvartalet 2007 var det bästa som bolaget har åstadkommit sedan börsnoteringen. Vi genomförde en engångsavskrivning på cirka 2,8 miljoner kronor men bortsett från denna var resultatet efter skatt ungefär 450 000 kronor för perioden. Vi har nu haft ett positivt kassaflöde från verksamheten under de senaste fyra månaderna. Engångsavskrivningen hänförs till borrningen av källan Chandler Cow Bayou som genomfördes 2005. I avtalet med vår dåvarande partner skulle Benchmark stå för borrningskostnaderna om borrningen inte var kommersiellt lyckad. Källan drabbades tidigt av en så kallad ”blow out” och rasade samman. Chandler Cow Bayou blev därför ingen kommersiellt lyckad borrning.

Positivt var även att våra bevisade producerande reserver ökade med 59 procent under året. Totalt minskade dock våra bevisade och sannolika reserver till 2,2 (3,2) miljoner BOE. Värdet på reserverna har dock ökat främst tack vare ökningen av de bevisade producerande reserverna. Det är den reserv kategori som värderas högst. Det högre oljepriset har också haft en positiv effekt.

Att bolaget nu har uppvisat ett positivt kassaflöde samt att värdet på våra bevisade reserver har ökat medför större möjligheter för oss att lånefinansiera årets borrningsprogram. Min målsättning är att låna cirka 3 miljoner USD. Förhandlingar med två amerikanska banker pågår och beräknas vara klarar innan månadens utgång.

Målsättningen är att vi ska borra sammanlagt sex källor på Orangefältet utanför kupolen under året. Två av dessa borrningar är redan beslutade och planeras att genomföras under andra kvartalet. Om vi lyckas genomföra dessa borrningar är målet att ha en produktion på 350-400 fat/dag netto vid årets slut. Det motsvarar en omsättning på 35-40 MSEK på årsbasis.

Vi har deltagit i Financial Hearings Småbolagsdag den 4 mars. Det var roligt att några aktieägare tog tillvara möjligheten att efteråt diskutera bolagets framtid med mig och min CFO. Lyssna gärna på min presentation på vår hemsida http://www.benchmarkoil.se/.

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsstämman till den 17 juni. Årsstämman kommer att äga rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, klockan 14.00. Jag hoppas att så många aktieägare som möjligt utnyttjar tillfället att få träffa ledningen och styrelsen i bolaget. Mera information om årsstämman kommer senare i den formella kallelsen.

Nästa månadsbrev utkommer den 7 april.

Jan Lundqvist, VD"

 
« Tillbaka