SeaNet: Ny positiv nyhet!
2008-03-04

"Seanet tar första direkta roamingrelationen i bruk

Den svenska internationella maritima GSM-operatören Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har lanserat sin första direkta roamingrelation. Direkta relationer ger väsentliga fördelar genom flexibilitet vid prissättning och kompletterar det samarbete Seanet sedan tidigare har med Wireless Solutions International Inc., WSI. Detta är ett första steg mot att bli helt oberoende som operatör.

För att passagerare på fartyg med Seanets GSM installationer skall kunna använda GSM tjänsterna ombord måste det finnas en kommersiell och teknisk relation mellan Seanet och passagerarens hemmaoperatör. Denna relation etableras normalt direkt mellan Seanet och operatören, men kan också etableras indirekt via en värdoperatör, som WSI.

Seanets tjänste försäljning av GSM täckning ombord på passagerarfartyg och färjor sker därmed från och med nu på två sätt. Dels genom samarbetet Wireless Solutions Inc., WSI och dess etablerade tillgång till 150 nät och dels genom direkta relationer med enskilda operatörer. Seanet har tecknat avtal om 50 direkta relationer varav den första nu tagits i operativt bruk.

Det är ett omfattande tekniskt och administrativt arbete som gjort lanseringen möjlig. Genom lanseringen har Seanet visat att alla nödvändiga komponenterna som egen operatör finns på plats och fungerar. Lanseringen av de övriga roamingrelationerna fortsätter nu i snabb takt och Seanet ökar farten med att bredda avtalsportföljen.

– De direkta relationerna ger oss möjlighet att etablera roaming med operatörer vi tidigare inte nått. Vi kan dessutom vara flexiblare i prissättning än då vi säljer via annan operatör. På kort sikt understöder det vår strävan att varje passagerare skall kunna använd vår tjänst och på lång sikt säkrar vi också möjligheten till ett oberoende från externa parter, säger Klas Lundgren, VD för Seanet.”

 
« Tillbaka