Consilium: VD-intervju
2008-03-03

"Redeye VD Intervju
"Bättre marginaler att vänta"

Consilium har en rekordstark orderbok och tar marknadsandelar samtidigt som de har som målsättning att successivt förbättra rörelsemarginalen under de närmaste åren. VD Ove Hansson ser stor potetial i dess radar och satsningen på emissionssystem för rökgasutsläpp.


Q, Ni växte med nära 30% 2007 och räknar med minst 20% i år. Är marknaden så här stark eller tar ni andelar?

Ove Hansson: Varven har välfyllda orderböcker för de närmaste åren. Consilium har en rekordstor orderbok och vi har tagit marknadsandelar. Intäkterna från den marina eftermarknaden ökar dessutom i betydelse. Detta ger oss sammantaget anledning att tro på en fortsatt stark tillväxt.


Q, Du har tidigare nämnt att expansionen har frestat på organisationen. Upplever du nu att Consilium har växtvärk?

Ove Hansson: Vi är nu inne på ett fjärde år med mycket stark tillväxt: +19%, +24%, +28%, + >20%. Detta ställer givetvis stora krav på organisationen. Det är tack vare ett starkt engagemang från personalen som vi kan fortsätta med denna tillväxttakt.

Expansionen har frestat på organisationen, men jag vill inte se vår tillväxttakt som ett problem. Den ställer höga krav på affärsledning och organisation, men skapar likaså nya utmaningar och nya möjligheter. Vi har ett kontinuerligt rekryteringsbehov och genomför löpande anpassningar av organisationen, vilket skapar nya karriärmöjligheter och möjlighet till nya utmaningar för vår personal. Jag vill se Consilium som ett bolag med ett positivt arbetsklimat och stora möjligheter.

Q, Finns det några intressanta förvärv att göra eller har ni fullt upp med den egna verksamheten?

Ove Hansson: Vi följer ett antal bolag som vi bedömer skulle komplettera oss väl.

Q, Ni vågar inte utlova högre marginaler i år jämfört med fjolåret. Vad är en rimlig målsättning att nå upp till på lite längre sikt?

Ove Hansson: Consilium har successivt förbättrat rörelsemarginalen fram t.o.m. 2007, och kommer, som vi redogjorde för i bokslutsrapporten för 2007, successivt att förbättra rörelsemarginalen under de närmaste åren.

Jag kan tyvärr ej ge några mer exakta svar. Med risk för att beskyllas för att lämna enskilda prognoser som ej offentliggjorts till alla aktieägare kan jag tyvärr inte lämna en egen prognos om rörelsemarginalen, och därmed vinsten.

Q, Vilken av era nya produkter ser du störst potential i?

Ove Hansson: Brandlarm kommer fortsätta att växa - både på existerande och nya marknadssegment. Orderingången på gaslarm har ökat kraftigt under 2007. Radar har stor potential att växa. Den nya satsningen på emissionssystem för rökgasutsläpp från fartyg har stor potential.


Q, Vad gick bättre respektive sämre under fjolåret jämfört med vad du hade räknat med för ett år sedan?

Ove Hansson: Utvecklingen för våra lokala marknadsbolag har överträffat mina förväntningar. Allt mer resurser för försäljning, projektering, service och kundsupport flyttas närmare kunderna. Detta ger ett positivt resultat.

Jag vill inte säga att vi misslyckats med någon verksamhet, men det som gått sämre, och som alltid är irriterande, är förändringsprojekt som går långsammare än beräknat.

Resultatmässigt gick Fire & Gas något bättre än förväntat, och Navigation något sämre än förväntat. Men det är inga väsentliga skillnader.


Q, Vilka är de tre viktigaste målsättningarna för Consilium under 2008?

Ove Hansson:

Fortsatt tillväxt, nettoomsättning skall överstiga 900 Mkr.
Effektivisering och kostnadsreduktion: Consilium har under de senaste åren lagt stort fokus på tillväxt. Nu är det dags att öka fokus på effektivisering och kostnadsreduktion. Samordning av inköp, produktion, utvecklingsresurser, tekniska plattformar, effektivisering av administrativa system och IT-lösningar mm kommer att ge en förbättrad kostnadseffektivitet och förbättrad rörelsemarginal
Förankra vårt Consilium Sea Chart hos personalen i hela koncernen: I detta, så kallade sjökort, har vi definierat vår vision, strategier, målsättningar, interna värderingar, aktiviteter och projekt. Delprojekt avslutas och nya tillkommer. Consilium Sea Chart är ett aktivt dokument för koncernens utveckling.

Q, Om du fick önska, hur ser Consilium då ut om tre år?

Ove Hansson: Jag får givetvis inte lämna någon egen prognos om volym och resultat för Consilium. Har annars mål för nettoomsättning, resultat och aktievärde.

Jag tror att marknaden efter de stora omstruktureringar som genomförts inom koncernen kommer att ge Consilium en riktig aktievärdering.

Consilium skall genom organisk tillväxt och förvärv växa till en stor global aktör inom sina huvudområden. Affärsområdet Navigation skall ha ökat affärsvolymen väsentligt. Satsningar inom affärsområdet Fire & Gas på nya marknadsområden för säkerhetsprodukter, som Transport och Offshore, samt på marin miljö med Emissionssystem, skall ge god avkastning.

Consilium skall se effekterna av de skalfördelar som dagens samordningsprojekt för administrativa system, produktion, R&D och marknadsföring leder till, och därmed redovisa en högre rörelsemarginal.

Consilium skall erbjuda marknadens bästa kundvärde, sammantaget hänsyn till kvalitet, funktionalitet, leveranssäkerhet, global service och support samt kostnad.

Consilium skall ha profilerat sig på marknaden med en tydlig kvalitets och säkerhetsprofil.

Consilium shall be the customer's first choice "When Safety Matters".

Q, Vad håller dig vaken om natten?

Ove Hansson: Jag ligger inte och oroar mig för problem på natten. Möjligen kan jag vakna och fundera på en god ide, och rentav, till min frus stora irritation, stiga upp och verkställa den.

Det finns alltid en kombination av problem och möjligheter inom varje affärsverksamhet. Viss del av arbetsdagen får sättas av till att lösa problemen, och viss del av dagen ägnas åt att utveckla de möjligheter som finns. Problem måste alltid lösas så snart som möjligt, men de får aldrig förmörka tillvaratagandet av de möjligheter som finns. I min värld är möjligheterna alltid större. Om jag skall vara vaken på natten måste det gälla möjligheter.

Q, Vad gör du helst på fritiden?

Ove Hansson: Tillbringar mycket tid vid familjens fritidshus. Gärna med båt ute i skärgården. Åker gärna skidor. Läser en hel del skönlitteratur. Även om jag har cirka 125 resdagar per år för Consilium, finns det fortfarande många intressanta platser i världen att besöka med fru och barn." 
« Tillbaka