PSI Spelinvest: Bokslutskommuniké
2008-02-29

"PSI Spelinvest AB (publ) rapporterar fjärde kvartalet och helåret

Oktober - december 2007

* Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 2 % till 2 094 tkr (2 048 tkr).

* Periodens resultat i koncernen uppgick till – 9 096 tkr (– 3 864 tkr). Av resultatet avser – 4 651 tkr avskrivningar och nedskrivningar varav ca – 3 700 tkr var Goodwill.

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till – 0,11 kr (– 0,08 kr).

* Den 13 november 2007 förvärvades Pommad AB som äger Lyckobingo, en av Sveriges ledande aktörer inom onlinebingo.

* Moderbolagets besparingsprogram utvecklas enligt plan.

* Ökade marknadsaktiviteter under hösten 2007 har resulterat i en mycket positiv utveckling av bingoverksamheten.

* Totalt sett har MinBingo och Lyckobingo idag över 60 000 registrerade bingospelare och tillväxten är mycket god.

Juli 2006 - december 2007

* Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 576 % till 13 963 tkr (2 065 tkr).

* Resultat efter skatt i koncernen uppgick till – 28 031 tkr (- 6 963 tkr). Av resultatet avser - 6 771 tkr avskrivningar och nedskrivningar varav ca - 3 700 tkr var Goodwill.

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till – 0,45 kr (– 0,21 kr)."
 
« Tillbaka