SeaNet: Bokslutskommuniké
2008-02-29

"Bokslutskommuniké 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 60 KSEK (00,0) under perioden
• Rörelseresultatet uppgick till -15,8 MSEK (-4,2) för perioden
• Resultat per aktie blev -1,10 SEK (-0,72) för perioden
• Ny VD och ledning har tillträtt
• Översyn och förbättring av tekniska och kommersiella lösningar
• Listning på First North

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Status som egen GSM-operatör
• Intäkter från samtalstrafik under januari och februari ger ”proof of concept”
• Ny teknisk lösning för installation av GSM-utrustning sänker investeringsbehovet per fartyg med upp till 50%
• Nya avtal tecknade och fler bedöms kunna tecknas under mars/april
• Bolagisering av antennutvecklingsverksamheten
• Kallelse till extra bolagsstämma"
 
« Tillbaka