SeaNet: Ny teknik sänker kostnaderna!
2008-02-28

"Väsentligt lägre kostnader vid Seanets GSM installationer

Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har med nya tekniska lösningar för leverans av GSM-system till den maritima sektorn kunnat räkna hem investeringsbesparingar på upp till 50 % jämfört med tidigare kostnadsnivå.

Lösningarna har skapats genom ny antennteknologi på marknaden, vilket låtit Seanet förändra nätverksarkitekturen för sin GSM täckning. Antennsystemet gör att man på ett kostnadseffektivt sätt täcker hela båten, inklusive utrymmen för besättningen som inte tidigare varit lönsamma. Seanets investeringsbehov för de fartyg som skall driftsättas under 2008 minskar betydligt då redan inköpt utrustning utgör basen även i den nya strukturen. Investeringarna i fartygens GSM-system har under tidigare år tyngt Seanets balansräkning.

– Med den nya tekniken kan vi redan idag installera väsentligt fler fartyg än planerat. Det ger även möjligheter till betydligt större intäktsströmmar, säger Klas Lundgren, VD för Seanet.

Seanet har i budgeten för 2008 planerat att ha minst trettio fartyg installerade och driftsatta. Seanet har sedan tidigare aviserat att uppnå positivt kassaflöde från och med Q4 2008."

 
« Tillbaka