SeaNet: Överträffar budget under jan - feb!
2008-02-27

"Seanet erhåller betydande intäkter sedan årsskiftet

Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North,
erhåller sedan januari 2008 trafikintäkter från installerade fartyg.
Trafikintäkterna överstiger Seanets budget för både januari och
februari. De fartyg som driftsattes under julhelgen genererar nu flöden
motsvarande 200 - 300 KSEK per månad.

Intäkterna är ett väsentligt tillskott till Seanets kassa och visar att
bolagets försiktiga budgetering för 2008 sannolikt överträffas.

- Det är mycket glädjande att få meddela marknaden om våra intäkter.
Intäkterna ger oss helt nya förutsättningar att fortsätta expansionen i
snabbare takt än vi tidigare planerat, säger Klas Lundgren, VD för
Seanet.

Seanet har som målsättning att ha trettio fartyg driftsatta under 2008
samt att uppvisa ett positivt kassaflöde under fjärde kvartalet."

 
« Tillbaka