Novotek: Mycket starkt fjärde kvartal!
2008-02-26

Glädjande nog blev det fjärde kvartalet mycket starkt för Novotek efter den "växtvärk" bolaget lidit av tidigare under året. Totalt blev vinsten efter skatt 13,3 MSEK, varav mer än hälften (8,0 MSEK) kom under det fjärde kvartalet. Vi tror på ett mycket starkt 2008 för Novotek!

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

"NOVOTEK: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

· Omsättningen ökande med 23% och uppgick till 264 (214) MSEK varav 83,4 (70,9) MSEK under fjärde kvartalet

· Orderingången ökade med 23% och uppgick till 267 (217) MSEK, varav 71,3 (64,2) MSEK under fjärde kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 15,9 (19,5) MSEK, varav 9,5 (8,8) MSEK under fjärde kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 13,3 (15,3) MSEK, varav 8,0 (7,1) MSEK under fjärde kvartalet

· Vinsten per aktie uppgick till 1,20 (1,41) kronor

· Styrelsen föreslår en bibehållen utdelningen för 2007 på 1,20 (1,20) kronor per aktie

Kommentarer till verksamheten Under året har marknadsläget varit gott. Tillväxten sker nu på alla marknader och inom alla områden som Novotek fokuserar på. Året är det bästa någonsin för Novotek sett ur ett omsättnings- och orderingångsperspektiv.

Resultatet ligger dock inte i linje med föregående år. I Sverige har under året genomförts en omstrukturering under hög tillväxt. Detta har dock påverkat resultatet negativt. Resultaten i de andra bolagen har varit oförändrade eller förbättrade.

Under året har nya nyckelkunder tillkommit och bland annat har flera av de stora livsmedelsproducenterna valt att börja använda Novoteks programvaror. Dessutom har Novotek befäst sin ställning inom järn- och stålindustrin. Mycket av detta sker inom Industriell-IT, som är under stark tillväxt.

Sammantaget skall 2007 ses som ett år av tillväxt, förändringar och interna förstärkningar."
 
« Tillbaka