Consilium: Mycket stark rapport!
2008-02-21

"Bokslutsrapport 2007 för Consilium AB (publ)

* Tillväxten för Consiliums nuvarande huvudverksamhet är hög:
– Orderingången ökade med 29 procent till 849,4 MSEK (655,1)
– Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 743,2 MSEK (579,5)
– Rörelseresultatet ökade med 61 procent till 64,5 MSEK (40,0)
– Resultat efter finansiella poster ökade med 71 procent till 52,9 MSEK (31,0)

* Den finansiella ställningen för dagens Consilium är god
– Soliditeten i koncernen uppgår till 40 procent
– Styrelsen föreslår årsstämman en kontant utdelning om 0,75 SEK (0,00) per aktie för räkenskapsåret
2007.

* Totalt redovisar Consilium för kvarvarande verksamhet en väsentlig förbättring av volym och resultat:
– Nettoomsättningen uppgick till 756,1 MSEK (592,8)
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 52,3 MSEK (26,9)
– Resultat per aktie uppgick till 3,50 SEK (1,96)"

 
« Tillbaka