Consilium: Fortsatt starka försäljningssiffror!
2008-02-20

"Nettoomsättningen för Consiliums nuvarande huvudverksamheter ökade med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 60,5 MSEK (55,3). Orderingången ökade med 34 procent till 89,2 MSEK (66,8).

Consilium har under januari förvärvat aktiemajoriteten i sina delägda bolag i Singapore och Mellersta Östern. Detta har under januari påverkat nettoomsättning och orderingång positivt med 3 respektive 7 MSEK."

Vår kommentar: Det var ingen överraskning att omsättningen fortsatte att öka jämfört med förra året eftersom orderingången var mycket stark under 2007. Däremot var det en mycket positiv överraskning att orderingången fortsatte att öka så starkt i förhållande till förra årets mycket starka orderingång. Mycket imponerande och mycket positivt!!

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka