Duroc: Mycket stark rapport!
2008-02-12

Rapportperioden har börjat mycket bra för Sound Invest! Gårdagens mycket starka rapport från Lagercrantz följdes idag upp av en likaledes mycket stark rapport från Duroc.

"2008-02-12
Duroc - bokslutskommuniké 2007

2007 var ett starkt år

• Duroc-koncernen har trefaldigat omsättningen och presenterar sitt bästa rörelseresultat någonsin
• Duroc är fortsatt finansiellt starkt och därmed rustat för ytterligare förvärv
• Styrelsen föreslår en aktieutdelning för räkenskapsåret 2007 om 1,50 kronor per aktie
motsvarande 11,0 Mkr


• Nettoomsättningen uppgick till 560,4 Mkr (199,5)
• Rörelseresultatet blev 21,7 Mkr (1,2)
• Resultatet efter skatt blev 16,0 Mkr (28,0)*
• Nettoresultatet per utestående antal aktier blev 2,17 kronor (5,25)*
• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 86,8 Mkr (91,6)
• Soliditeten uppgick till 56% (77%)

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 201,5 Mkr (48,1)
• Rörelseresultatet blev 10,1 Mkr (-1,1)
• Resultatet efter skatt blev 7,0 Mkr (5,6)*
• Nettoresultatet per aktie blev 0,95 kronor (1,05)*


* Under kvartalet okt-dec 2006 samt helåret 2006 ingår realisationsvinster för försäljning av intressebolagsaktier uppgående till 8 resp 24 Mkr."


Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka