Lagercrantz: Mycket stark rapport!
2008-02-11

Rapportperioden för bolagen i Sound-portföljen började idag i och med att Lagercrantz 9-månadersrapport (brutet äkenskapsår) släpptes.

Rapporten var mycket stark (se nedan), vilket också tydligt synes på dagens nedåtgående börs (- 1 procent) där Lagercrantz-aktien istället steg med dryga 6 procent.

Speciellt vill vi trycka på att det rullande resultatet per aktie e. skatt just nu uppgår till 3,49 kr! Kursen är endast ca 27 kr trots dagens uppgång.
Motiverad kurs är, som vi ser det, åtminstone 35 - 45 kr.

"Delårsrapport perioden 1 april-31 december 2007 (9 månader)
2008-02-11

- Nettoomsättningen 1 april-31 december 2007 (9 mån) ökade med 14 % till 1 610 MSEK (1 417). Omsättningen under det tredje kvartalet ökade till 562 MSEK (530).
- Rörelseresultatet för nio månader ökade med 38 % till 91 MSEK (66). Under tredje kvartalet ökade resultatet till 34 MSEK (24), en ökning med 42 %. Kvartalet innehåller poster av engångskaraktär om netto 1 MSEK (0).
- Rörelsemarginalen för kvartal tre ökade till 6,0 % (4,5 %) och till 5,7 % (4,7 %) för niomånadersperioden.
- Resultatet efter finansiella poster ökade till 84 MSEK (61) för niomånadersperioden och 32 MSEK (22) under kvartal tre.
- Resultatet efter skatt ökade till 61 MSEK (44) under niomånadersperioden.
- Resultatet per aktie ökade till 2,60 SEK (1,86) för nio månader. Rullande 12 månader uppgick resultatet per aktie till 3,49 SEK.
- Avkastningen på eget kapital för den senaste 12 månadersperioden uppgick till 20 % (14 %) och soliditeten till 39 %."

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest 
« Tillbaka