BMOG: VD:s månadsbrev
2008-02-07

"VD:s Månadsbrev Januari

Bästa aktieägare,

Källan Chandler-Scales No. 1 togs åter i produktion den 17 januari efter installationen av en så kallad JT-kylseparator. I slutet av månaden fick källan tekniska problem och Benchmark beslöt att åter temporätt stänga källan. Vi har tagit fram en åtgärdsplan och räknar med att källan kommer att återgå i produktion inom två till tre veckor.

Produktionen från källorna där vi är operatör har pendlat mellan 350 - 400 fat/dag brutto under januari månad. Det motsvarar en netto produktion på cirka 130-140 fat/dag netto sedan tillkommer cirka 25-30 fat/dag netto från de källorna där vi inte är operatör. Detta gör att vi kommer visa svarta siffror och ett positivt kassaflöde under januari månad. Det är glädjande att vi börjar det nya året med ett positivt kassaflöde. Den positiva utvecklingen från slutet av 2007 fortsätter vilket gör att 2008 ser ljust ut.

Den fastslagna strategin för 2008 ligger fast. Fokus kommer att vara kostnadskontroll och på att öka produktionen från de befintliga källorna.

I Alaska har vi köpt 99 miles av seismiska 2D-data som omfattar två av våra fem prospekteringsområden. Vi fortsätter med geologiska studier i våra områden samtidigt som vi söker en samarbetspartner som är villig att gå in med en 25-procentigt rörelseandel (WI) i våra arrenden.

Vi kommer att delta i USA:s största oljemässa NAPE (North American Prospect Expo), som äger rum i Houston den 7 och 8 februari. Vi kommer att erbjuda rörelseandelar (WI) i två nya prospekt i Orange fältet, samt den ovan nämnda 25-procentiga rörelseandelen (WI) i Alaska. Benchmark planerar att behålla en rörelseandel (WI) på 25 procent i det ny prospekten i Orange County.

Benchmark kommer att delta i Småbolagsdagen den 4 mars som arrangeras av Financial Hearings på Operaterrassen i Stockholm. För mer information om tider och anmälan kontakta gärna Peter Kangert på 08-622 07 03 eller besök www. financialhearings.com. Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor och diskutera enskilt med mig och eller min CFO efteråt för de som är intresserade.

Nästa månadsbrev utkommer den 7 mars.

Jan Lundqvist, VD"

 
« Tillbaka