Sound Invest: Innehavet i Pilum sålt!
2008-02-04

Sound Invest har sålt hela innehavet i Pilum. Innehavet uppgick till 190 000 aktier vid årsskiftet, och aktierna avyttrades till kurser runt 3 kr - vilket kan jämföras med anskaffningsvärdet på knappt 1,20 kr. Anledningen till försäljningen är att Pilum inte har nått lönsamhet trots snabb tillväxt under 2007 samt att orderingången varit sämre än förväntat under det andra halvåret. Aktien är därmed högt värderad hur man än räknar och vi bedömer risken för kursfall i samband med bokslutskommunikén som överhängande. Vi tar därför det säkra före det osäkra och "tar hem" en fin reavinst. Vi fortsätter dock att följa Pilum noga eftersom bolaget har en mycket stor potential, och det är inte omöjligt att Pilum-aktien kommer tillbaka i Sound-portföljen så småningom.

För försäljningslikviden har vi ökat innehaven i Duroc och Lagercrantz något och resten ligger kvar som likvida medel.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka