Novotek: Förvärv!
2008-01-21

"NOVOTEK FÖRVÄRVAR ELMEGA OY I FINLAND

Novotek, som är ledande leverantör av produktionsnära IT- lösningar, stärker sin ställning genom att köpa 100 procent av aktierna i Elmega OY i Finland.

Elmega OY har sedan en längre tid arbetat med större kunder inom process och tillverkning såväl i Finland som på världsmarknaden. Elmega OY är specialist inom området automatisering.
Genom förvärvet av Elmega OY lägges grunden för en expansion av Novoteks verksamhet i Finland. Elmega OY blir Novoteks tredje kontor i Finland och kommer att bli en viktig bas för Novoteks expansion i och från området kring Vasa.
Elmega OY har idag 5 anställda. Omsättningen under 2007 var ungefär 4,5 miljoner kronor och med en vinst av 400.000 kronor.

Förvärvet har skett med kontanta medel. Verksamheten i Elmega OY kommer att integreras i Novotek Finland OY."
 
« Tillbaka