Benchmark Oil and Gas: VD:s månadsbrev
2008-01-08

"Benchmark Oil & Gas: Vd:s Månadsbrev

Bästa aktieägare,

Jag har varit i Houston under stor sätt hela månaden.

Källan Chandler-Scales No. 1 togs i produktion den 21 december. Vi upptäckte dock vid produktionsstarten att källan innehöll för mycket kolväten i form av vätska vilket medförde att källan för tillfället fick tas ur produktion. För att lösa problemet kommer vi att införskaffa en separator som ungefär fungerar som en luftkonditioneringsanläggning. Gasen kyls ner till cirka 4 - 5 grader Celsius så att vätskan avskiljs från gasen. Vi planerar att källan kommer att vara i produktion igen runt den 15 januari. Jag har stora förhoppningar på att Chandler-Scales kommer att bli en mycket bra källa under många år.

Strategin för Orangefälet kommer under 2008 att vara konsolidering av verksamheten och kostnadskontroll. Fokus kommer att ligga på att öka produktionen från befintliga källor. Jag vill dock inte helt utesluta nya borrningar.

Strategin för Alaska under 2008 ligger fast. Vi kommer att fortsatta med geologiska undersökningar av våra områden samt att leta efter en samarbetspartner, som är vilig att köpa cirka 25 procent av vår rörelseandel (WI), vilken idag är 100 procent. Intäkterna från en sådan försäljning skall finansiera den fortsatta satsningen i Alaska. Målet är att successivt genomföra ett antal sådana försäljningar så att Alaskaprojektet i princip blir självfinansierat.

Jag räknar med att vi kommer ha runt 20 procent rörelseandel (WI) och inte vara operatör när den första källan borras. En rörelseandel (WI) på 20 procent kan kanske låta lite, men de förväntade kvantiteterna är så stora att 20 procent kommer att få mycket stor betydelse för Benchmark. Som ett led i detta har vi nyligen beslutat om ytterligare en investering av seismisk data över våra områden.

Jag uppfattar att många investerare inte riktigt har förstått hur stora områden i Alaska vi faktiskt har. Våra 90 616 acers motsvarar en yta som är dubbelt så stort som Stockholmstad.

Jag tror fortvarande att vi har bra möjligheter i Lavaca under 2008. Strategin är att minska vår rörelseandel (WI) från 58,5 procent till cirka 14,5 procent. En sådan försäljning kan sedan delvis täcka kostnaderna för att delta i framtida borrprojekt i Lavaca.

Vi, som alla andra oljebolag, har självklart påverkats positivt av det höga oljepriset. Våra kostnadsbesparingar, samt det högre oljepriset, har medfört att break-even idag är runt 160 fat/dag netto till bolaget. Produktionen från källorna där vi är operatör låg mellan 350 - 400 fat/dag brutto under december månad.

Nästa månadsbrev utkommer den 7 februari.

Jan Lundqvist, VD"
 
« Tillbaka