SeaNet: Viktigt samarbete!
2007-12-21

"SeaNet inleder samarbete med Wireless Solutions International

Den svenska internationella marina GSM-operatören SeaNet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har ingått ett samarbete med Wireless Solutions International Inc., WSI. Avtalet tillför SeaNet en portfölj med relationer om 159 operatörer.

För att passagerare ombord på fartyg med SeaNets GSM installationer skall kunna använda tjänsterna ombord krävs en kommersiell och teknisk relation mellan SeaNet och passagerarens hemmaoperatör. Relationen etableras normalt direkt mellan SeaNet och operatören, men kan även etableras indirekt via en annan operatör.

SeaNets nya samarbetspartner WSI har etablerade internationella relationer med 159 operatörer. Tillsammans har även en speciell struktur etablerats där summan av SeaNets och WSIs relationer kan nyttjas på varje enskilt fartyg. Utöver samarbetet har SeaNets arbete för att teckna direkta relationer fortskridit. Avtal har tecknats med 38 operatörer och driftsättning efterhand med början första kvartalet 2008.

– Samarbetet stärker väsentligt SeaNets konkurrenskraft och erbjudande på marknaden. Våra intäkter för C-cell är beroende av att en så stor andel av passagerarna som möjligt kan ringa, vilket vi säkrar genom samarbetet. Kompletterat med lansering av egna direkta relationer gör att vi även kan konkurrera med prisutvecklingen i land, säger Klas Lundgren, VD för SeaNet.

Wireless Solutions International Inc., WSI, är ett internationellt företag som grundades 1984. WSI är en välkänd leverantör av innovativa roaming- och trådlösa nätverkslösningar. WSIs produktportföljer är uppbyggda för att komplettera och förbättra operatörers erbjudande till slutkunden.

– Vi är mycket nöjda med att WSI nu blir en integrerad del av SeaNets erbjudande. Vi välkomnar SeaNet till vår OmniRoamer - familj och ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Adam Crane, VD för WSI."
 
« Tillbaka