SeaNet: Deltar i internationellt utvecklingsprojekt
2007-12-20

"SeaNet deltar i internationellt utvecklingsprojekt för GSM tjänster

Den svenska marina GSM-operatören SeaNet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har tecknat en avsiktsförklaring om deltagande i ett internationellt utvecklingsprojekt för effektivare etablering av internationell roaming tillsammans med ett stort antal utvalda operatörer.

Utvecklingsprojektet Open Connectivity är ett av GSM Associations prioriterade arbeten och syftar till att etablera en ny struktur som ger operatörer möjlighet att snabbare etablera internationell roamingtäckning. Det uppnås genom att operatören ansluter sig till en ny form av central tjänsteleverantör som är specialiserad på roamingavtal. Därmed får operatören tillgång till ett stort antal roamingrelationer på ett mycket snabbare och effektivare sätt.
Den nuvarande principen innebär att operatörer måste investera tid och resurser för att etablera varje enskild relation bilateralt.

– För ett ungt och nischat företag som SeaNet är det smickrande att få delta i utvecklingen av branschen tillsammans med stora och välkända operatörer. De möjligheter som kommer oss tillgodo genom projektet är väsentliga, inte minst för de fartyg vi för närvarande håller på att driftsätta i Europa och Västindien. säger Klas Lundgren, VD för SeaNet.

SeaNet erhöll GSM-operatörsstatus i juli 2007 och har därefter tecknat ett flertal strategiska roamingavtal med internationella mobiloperatörer. Genom utvecklingsprojeketet ges SeaNet access till andra operatörers roamingavtal samtidigt som de får tillgång till SeaNets.

Bland de internationella operatörer som deltar i projektet är Bharti, P4, C&W Panama, Proximus, Cellcom, Rogers Wireless, CTM, TELE2, Dobson, Teletalk, Hong Kong CSL, Viking Wireless, Hutchinson Essar Belgacom, Teleglobe/Cibernet, CITIC1616, Worldcell, Roamware, WSI, Starhome, N-Tel, Syniverse"

 
« Tillbaka