Termo Holding: Ny fin order!
2007-12-18

"Österby Gjuteri tar order värd 10 MSEK

Termoregulator Holding AB (publ) ("Termo Holdings") dotterbolag Österby Marine och dess affärsområde Österby Gjuteri tar order värd 10 MSEK till svensk kund. Leverans beräknas att ske under 2008. Österby Marine förvärvades av Termo Holding i mars 2007 och har under de senaste nio månaderna offentliggjort order värda sammanlagt 310 MSEK. Österby Marines totala orderingång för helåret 2008 uppgår till 430 MSEK.

- Samtliga tre affärsområden har bidragit till Österby Marines rekordstarka orderingång under året och vi har successivt utökat kapaciteten. Huvuddelen av orderstocken ligger för leverans främst under 2008 men även 2009, säger Österby Marines VD, Hans Andersson.

Österby Gjuteri vidareförädlar stålgjutgods till komplicerade produkter för den marina branschen, cellulosaproduktion och tung industri. Arbetet utförs med datorstyrda svarv-, borrnings-, eller fräsmaskiner.

Österby Marine, med affärsområdena Österby Gjuteri, Marine Jet Power och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen.

Österby Marines omsättning 2006 var 216 MSEK med ett resultat före skatt på 8 MSEK. Företaget har haft en total omsättningstillväxt på ca 60 % under perioden 2003-2006. Österby Marine har 130 anställda (110 st i Österbybruk och 20 st i Örebro) och är ett helägt dotterbolag till Termo Holding."
 
« Tillbaka