Termo Holding: Rapport
2007-11-30

"Delårsrapport januari - september 2007

Nettoomsättning 297,2 (140,5)* MSEK

Rörelseresultat 6,3 (8,1)* MSEK

Resultat efter skatt 36,9 (4,7)* MSEK

Resultat per aktie 1,22 (0,25)* SEK

Eget kapital per aktie 3,06 (1,11)* SEK

Kvartal 3:
nettoomsättning 96,4 (39,3)* MSEK,

rörelseresultat -3,6 (0,4)* MSEK,

resultat efter skatt 30,6 (0,0)* MSEK och resultat per aktie 0,89 (0,00)* SEK

* Jämförelsesiffran inom parentes anger endast dotterbolaget TermoRegulators uppgifter för 2006, då Termo Holding koncernen är nybildad och konsoliderades först den 1 november 2006.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Försäljning av industrifastighet gav reavinst på 34 MSEK

MJP tog två order värda totalt 64 MSEK i Sydeuropa

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Omstruktureringsprogram för förbättrad lönsamhet i TermoRegulator påbörjat i oktober 2007

Ny VD och ny ledningsgrupp i TermoRegulator utsedd i oktober 2007"
 
« Tillbaka