SeaNet: Målsättning fastlagd!
2007-12-07

"SeaNet fastlägger målsättning

Styrelsen för SeaNet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har fattat beslut om strategiska målsättningar inför 2008 och perioden fram till år 2010.

De primära målen för 2008 är att SeaNet vid utgången av fjärde kvartalet 2008 skall ha uppnått positivt kassaflöde, driftsatt 30 fartyg och genomfört kommersiella leveranser av egenutvecklade stabiliserande satellitantenner.

Målen för verksamheten i stort för perioden fram till 2010 är att SeaNet skall bli ett av de tre största företagen inom;
- Mobiltelefoni för den maritima sektorn
- Stabiliserande satellitantenner för den maritima sektorn.

SeaNet skall även under verksamhetsåret 2010 uppnå en årlig omsättning om 120 MSEK med en nettomarginal på 12 %."
 
« Tillbaka