Pilum: Marknadssatsning!
2007-12-07

"Pilum AB blir delägare i CWS Clean Water Sweden AB och ingår samarbete om marknadsföring i Polen

Pilum AB (publ) har beslutat sig, efter ett erbjudande, för att bli delägare i ett marknadsföringsbolag inriktat på i första hand mot den polska marknaden. Bolaget CWS - Clean Water Sweden AB - bildades i början av 2000-talet för att marknadsföra svensk miljökompetens. CWS ägs idag av en rad kunniga och välrenommerade företag såsom Läckeby Water AB, Mercatus Engineering AB, KPA i Karlstad AB, Novatek AB samt Polyproject Sweden AB. Flera av dessa är idag kunder och samarbetspartner till Pilum AB.
Bolagets och Pilum AB:s ambition är via detta samarbete mot Polen och närliggande länder bättre kunna exploatera dessa marknader tillsammans som växer snabbt inom miljöområdet, vilket bl.a. Exportrådet har pekat på."
 
« Tillbaka