BMOG: Framgångsrik borrning!
2007-11-22

"Framgångsrik borrning av källan Chandeler-Scales No. 1.

Benchmark offentliggör att borrningen av källan Chandeler-Scales No. 1 på Orangefältet, Texas varit framgångsrik. Källan har borrats till ett djup av 7 141 fot ( 2 177 meter). Chandeler-Scales No 1. är den tredje borrningen på Orangefältet under hösten 2007. Samtliga borrningar är lyckade.

Källan Chandel-Scales No. 1 ser mycket lovande ut. Preliminära tester visar att källans reserver kan uppskattas till cirka 115 000 fat olja. Benchmark förväntar sig att källan kommer att producera ett snitt på 70 BO/dag brutto. Bolaget räknar med att det kommer att ta 4-6 veckor att få källan i kommersiell produktion. Bolagets rörelseandel(WI) i källan är 41,5 procent.

Den första källa som borrades var Norwood Heirs LaFleur Unit 2. Källan producerar för närvarande i en takt av 146 BO/dag brutto. Bolagets rörelseandel(WI) i källan är 56,5 procent. Benchmark förväntar sig att källan kommer att producera ett snitt på100 BO/dag brutto.

Den andra källan Gulf Fee No. 1 loggades framgångsrikt den 5 oktober. Källa färdigställdes den 8 november med ett flöde om 127 BO/dag från en av två potentiellt produktiva sandlager. Källan producerar för närvarande i en takt av 48 BO/dag brutto till bolaget. Benchmark förväntar sig dock att källan kommer att producera ett snitt på 70 BO/dag brutto. Bolagets rörelseandel(WI) i källa är 40 procent.

Benchmark är operatör för samtliga tre källor. Det är viktigt att ha i åtanke att potentialen från oljekällor är svåra att bedöma då uthålligheten i flödena kan variera kraftigt. Den förväntade produktionen från källorna är därför ett uppskattat snitt över en längre period.

− Att samtliga tre borrningar har varit lyckade kommer att betyda mycket för bolaget framöver. Fokus under 2008 kommer att vara kostnadsbesparningar och att öka produktionen i befintliga fält för att där igenom skapa ett positivt kassaflöde. Vi planerar därför ingen nyemission under 2008, säger VD Jan Lundqvist i en kommentar."

 
« Tillbaka