SeaNet: Rapport
2007-11-15

"SeaNet: Delårsrapport januari – september 2007

Delårsrapport januari – september 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 00,0 (00,0) MSEK under perioden

• Rörelseresultatet uppgick till -8,664 (-2,897) MSEK för perioden

• Resultat per aktie blev -0,64 (-0,49) kronor för perioden

• SeaNet Sveriges femte GSM-operatör

• Listning på First North

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Klas Lundgren ny VD den 6 november"

För utförligare information, läs styrelsens lägesrapport från den 7/11 (finns bland nyheterna här på www.soundinvest.se).

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka