Termo Holding: Omstrukturering enligt plan!
2007-11-16

"Termo Holding (publ): TermoRegulators omstrukturering går enligt plan

Termoregulator Holding AB (publ), (”Termo Holdings”), dotterbolag TermoRegulators pågående omstrukturering mot ökad lönsamhet, som förväntas ge en successivt förbättrad resultatutveckling under första kvartalet 2008, går enligt plan. Totala omstruktureringskostnader av engångskaraktär som kommer att belasta fjärde kvartalet 2007 beräknas uppgå till 2,4 MSEK, varav 2,3 MSEK utgörs av avgångsvederlag. Inga ytterligare omstruktureringskostnader beräknas belasta TermoRegulator framöver.

– TermoRegulators pågående omstruktureringsprogram beräknas ge en positiv resultateffekt under första kvartalet nästa år och är dessutom inriktat på att långsiktigt förbättra lönsamheten i företaget under de närmaste två åren, säger Termo Holdings VD, Alex Molvin."

 
« Tillbaka