Benchmark Oil and Gas: VD:s månadsbrev
2007-11-07

"VD:S MÅNADSBREV

Bästa aktieägare,

Under oktober månad har jag befunnit mig på vårt USA-kontor i Houston.

Syftet har varit dels att träffa framtida samarbetspartners för våra investeringar i Texas och Alaska och dels göra en grundlig genomgång av våra operationella aktiviteter med andra ord intäkter och kostnader.


Jag har arbetat hårt med att få ner våra operativa kostnader till en för bolaget rimlig nivå, hitintills har kostnaderna reducerats med 40 procent och det arbetet fortsätter oförtrutet. Våra totala intäkter för oktober månad kommer att ligga runt 175 BOE/dag netto till bolaget, vilket gör att årsprognosen bör hamna runt 200 BOE/dag netto till bolaget. Min förhoppning är att om denna positiva trend fortsätter vad gäller både intäkter och kostnader då bör bolaget uppnå break-even under fjärde kvartalet.

Vi är mitt uppe i borrningen av den tredje och sista nyborrningen för året i Orangefältet. Källan Chandler-Scales No.1 skall borras till ett djup av cirka 7 300 fot på kupolen. Vi har idag nått ett djup av cirka 4 600 fot. Benchmarks rörelseandel (WI) i källan är 40 procent och Benchmark är operatör. Vi förväntar oss att källan kommer att ge 70 BOE/dag brutto till Benchmark. Det är viktigt att ha i åtanke att potentialen från oljekällor är svår att bedöma då uthålligheten i flödena kan variera kraftigt. Detta gäller självklart inte bara våra källor. Den förväntade produktionen från källan är därför ett uppskattat snitt över en längre period. Vi arbetar nu med att få källan kommersiell. Det arbetet beräknas ta fyra till sex veckor.

Under arbetet med att få källan Gulf Fee B-1 i kommersiell drift visade det sig att den första av de tre nivåerna innehöll mindre olja än vad som framkommit tidigare. Det är för tidigt att bedöma vilka konsekvenser detta får för den framtida produktion men det kommer att ta ytterligare tid innan källan är i kommersiell drift.

Källorna Sun Fee No. 1, Cora Granger No. B-1 och Frank Granger No. B-1 dras fortfarande med produktionstekniska problem. Det är i dagsläget för tidigt att säga när vi räknar med att dessa källor är i full drift.

Nästa månadsbrev utkommer den 8 januari 2008.

Jan Lundqvist, VD
Houston"
 
« Tillbaka