Duroc: Stabil rapport!
2007-11-01

"Delårsrapport jan-sep 2007

Delårsperioden januari - september
• Under perioden genomfördes förvärven av Swedish Tool Holding AB, Lamitec Tools AB och verksamheten i Ernst Gerber AB.

• Koncernens omsättning uppgick till 358,9 Mkr (151,4)

• Rörelseresultatet blev 11,6 Mkr (2,2)

• Resultatet efter skatt blev 9,0 Mkr (22,4)*

• Nettoresultatet per aktie blev 1,35 kr (4,20)*

• Nettoresultatet per utestående aktie vid periodens utgång var 1,23 kr (4,20)*

• Soliditeten vid periodens utgång var 56 % (79)

Tredje kvartalet
• Från och med det tredje kvartalet ingår verksamheten i Ernst Gerber AB i Duroc-koncernen.

• Duroc indelar verksamheten i två övergripande affärsområden:
- Industrihandel (Swedish Tool)
- Teknik/produktion (Duroc Engineering, Duroc Tooling, Duroc Rail och Micor)

• Koncernens omsättning uppgick till 172,6 Mkr (42,0)

• Rörelseresultatet blev 4,2 Mkr (0,5)

• Resultatet efter skatt blev 3,0 Mkr (3,2)

*) I jämförelsetalet för 2006 ingår realisationsvinst om 16 Mkr avseende försäljning av intressebolagsaktier."
 
« Tillbaka