Lagercrantz: Ny stark rapport!
2007-11-09

"Delårsrapport 1 april–30 september 2007 (6 mån)

• Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 18 % till 1 048 MSEK (887). Omsättningen under andra kvartalet var 515 MSEK (456), motsvarande en ökning med 13 %.

• Rörelseresultatet för första halvåret 2007/08 ökade med 36 % till 57 MSEK (42). Under andra kvartalet var resultatet 29 MSEK (21), en ökning med 38 %.

• Resultatet efter finansiella poster ökade till 52 MSEK (39) för första halvåret och 27 MSEK (20) under kvartal två.

• Resultatet efter skatt ökade till 38 MSEK (29) för första halvåret.

• Resultatet per aktie ökade till 1,61 SEK (1,22) för första halvåret. Rullande 12 månader uppgår resultat per aktie till 3,13 SEK.

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 18 % (13 %) och soliditeten till 40 %."
 
« Tillbaka