Pilum: Ny större order!
2007-11-01

"Pilum AB tecknar nytt kontrakt värt ca 8,5 Mkr med möjlighet upp till 15 Mkr

Pilum AB (publ) har tecknat ett nytt kontrakt inom affärsområdet Technologies avseende en leverans till Mellersta Östern, Irak, av Pilums vattenreningsteknik med lameller.
Pilum AB (publ) har tecknat ett nytt kontrakt inom affärsområdet Technologies avseende en leverans till Mellersta Östern, Irak, av Pilums vattenreningsteknik med lameller. Kunden är ett statligt oljebolag verksamt i södra Irak. Pilums åtagande innebär tillverkning och leverens av vattenreningsutrustning till hamn i södra Irak. Beställningen om ca 8,5 Mkr kommer att inräknas i orderingången för fjärde kvartalet och skall levereras under 2008. Order kan komma att utökas och uppgå till ca 15 Mkr efter att hela leveransomfattningen har fastställts, vilket beräknas ske under november månad.

- ”Ännu en gång har Pilums kompetens och konstruktion visat sig vara vinnande. Efterfrågan på vattenrening med lamellteknik är fortsatt stark och vi räknar med ytterligare order inom segmentet under innevarande år.” säger Jan Törner VD Pilum AB."

 
« Tillbaka