Termo Holding: Vinstvarning
2007-10-24

"Termo Holding (publ): Försämrad resultatutveckling i tredje kvartalet 2007

Termoregulator Holding AB (publ), (”Termo Holding”) har haft en försämrad resultatutveckling i tredje kvartalet 2007, jämfört med bolagets egna förväntningar. Detta beror uteslutande på en försämrad resultatutveckling i dotterbolaget TermoRegulator i tredje kvartalet 2007.

Preliminära och oreviderade siffror för Termo Holding anger en omsättning på 96,4 (39,3) MSEK med ett rörelseresultat på -3,6 (0,4) MSEK för tredje kvartalet 2007. För årets första nio månader förväntas en omsättning på 297,2 (140,5) MSEK med ett rörelseresultat på 6,3 MSEK (8,1 MSEK). Rörelseresultat i ovannämnda perioder har belastats med 1,9 MSEK i kostnader av extraordinär karaktär.

Termo Holdings dotterbolag TermoRegulator har haft en fortsatt god orderingång men försämrad resultatutveckling i tredje kvartalet. Preliminära och oreviderade siffror för TermoRegulator anger en omsättning på 47,8 (39,3) MSEK med ett rörelseresultat på -5,0 (0,4) MSEK för tredje kvartalet. Tredje kvartalet har en säsongsmässig negativ resultateffekt. För årets första nio månader förväntas TermoRegulators omsättning uppgå till 166,8 (140,5) MSEK med ett rörelseresultat på 1,3 (8,1) MSEK. Rörelseresultat i ovannämnda perioder har belastats med 1,9 MSEK i kostnader av extraordinär karaktär i form av inventeringsdifferenser och reparationskostnader.

– Den oväntade utvecklingen i tredje kvartalet för TermoRegulator beror huvudsakligen på ett alltför högt kapacitetsutnyttjande i produktionen. Detta har lett till en betydande försämring av företagets produktivitet och marginaler. Ett omstruktureringsprogram i TermoRegulator förväntas ge en gradvis positiv resultateffekt under första kvartalet 2008, säger Termo Holdings VD, Alex Molvin.

Termo Holdings dotterbolag Österby Marine har i tredje kvartalet utvecklats enligt plan. Preliminära och oreviderade siffror för Österby Marine anger en omsättning på 48,6 (n/a)* MSEK med ett rörelseresultat på 2,3 (n/a)* MSEK för tredje kvartalet. Tredje kvartalet har en säsongsmässig negativ resultateffekt. För årets första nio månader förväntas Österby Marines omsättning uppgå till 130,4 (n/a)* MSEK med ett rörelseresultat på 6,7 (n/a)* MSEK. *Termo Holding förvärvade Österby Marine 12 mars, 2007, varför företagets redovisade siffror endast anger tiden från detta datum.

Med hänsyn tagen till det omstruktureringsprogram som kommer att genomföras i TermoRegulator under fjärde kvartalet 2007 har bolaget valt att avstå från att lämna resultatprognos för Termo Holding för helåret 2007. Tidigare resultatprognos som angav att rörelseresultatet i Termo Holding skulle utvecklas positivt under 2007 (jämfört med 2006) utgår."

 
« Tillbaka