Termo Holding: Köprekommendation!
2007-10-01

"Het konjunktur lyfter
Termo Holding

AKTIEANALYS FRÅN BÖRSVECKAN: Termo Holdings köp av Österby Gjuteri ser ut att bli en finfin affär. Som en högriskplacering är aktien intressant.

Under det senaste halvåret har Österby tagit hem två rekordstora order på vattenjetaggregat till ett samlat värde av 114 Mkr. Därmed har bolag en stabil orderstock att beta av under det närmaste året. Även dotterbolaget Termoregulator växer snabbt och måste nu bygga ut sin produktionskapacitet.

Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små- och medelstora företag med god lönsamhet och utvecklingspotential. Under sin korta tid på First North har koncernen hunnit köpa två företag som i år kommer att omsätta uppemot 480 Mkr.

Båda förvärven utvecklas väl. Termoregulator, som är kontraktstillverkare av tunnplåtsdetaljer till bland annat vitvaru-och bilindustrin, gynnas av den starka konjunkturen och ökade omsättningen med 18 procent under första halvåret. Ett högt kapacitetsutnyttjande har tillfälligt satt lönsamheten under press, men produktionskapaciteten är nu på väg att byggas ut.

Utropstecknet i Termo Holding är utan tvekan Österby Gjuteri vars affärsområde MJP för närvarande växer extremt snabbt. MJP är en av de fyra största aktörerna på världsmarknaden för vattenjetprodukter och har just nu fin draghjälp av den starka sjöfartskonjunkturen. I mars fick bolaget en order på 50 Mkr från den sydkoreanska kustbevakningen och så sent som i augusti tecknades två kontrakt på 64 Mkr, avseende ett nyutvecklat vattenjetaggregat för lyxyachter.

Med nuvarande orderstock bör MJP ha en fin kudde att luta sig mot om den starka sjöfartskonjunkturen skulle mattas de närmaste åren.

Termo Holdings ambition är att växa med två förvärv årligen. Redan nu har bolaget flaggat för att ytterligare ett förvärv kan komma under hösten - troligtvis handlar det om ett komplement till Termoregulator.

Termo Holding har under året stärkt sin finansiella beredskap genom att sälja en industrifastighet i Motala, vilket lett till en lägre skuldsättning och en påfyllning av koncernens kassa med 30 Mkr. Soliditet låg vid halvårsskiftet på 42 procent. Försäljningen innebär visserligen att hyreskostnaderna ökar, men bolaget räknar naturligtvis med att kommande företagsförvärv med råge skall kompensera för detta.

I sin ursprungsform Business Improver Group/Optegra gjordes ett antal rejäla tabbar men dagens Termo Holding har mer drag av lovande snabbväxare med fin känsla för förvärv. Det ska dock sägas att risknivån är hög eftersom vi inget vet hur stabila bolagen är.

Årets resultat lär landa på 45-50 öre per aktie, vilket ger p/e 10. Även med beaktande av att Termo Holding är ett litet bolag med konjunkturkänslig verksamhet framstår värderingen som attraktiv."

 
« Tillbaka