Pilum: FoU-projekt!
2007-10-02

"Pilum AB (publ): Pilum AB deltar i ett FOU-projekt som skall kommersialiseras i samarbete med KTH

Pilum AB (publ), tillsammans med Nykomb Synergetics AB och KTH,
kommer att genomföra ett test av en funktion för att öka energiutbytet vid kondensering av rökgaser hos Eskilstuna Energi och miljö AB.

Projektet som till viss del finansieras av energimyndigheten, har som
mål att under kommersiella villkor demonstrera en tekniklösning för
öppen absorptionsvärmepump, utvärdera denna och därefter
kommersialisera tekniken som skyddas av patent och bedöms ha en stor potential såväl i Sverige och internationellt.

Detta är Pilums första exempel på produkt och teknikutveckling där
man aktivt deltar i utvecklingen av en ny produkt som dessutom ger
konkurrensfördelar. Pilum och Nykombs dotterbolag HyHeat AB, som är ett utvecklingsbolag, har ambitionen att gemensamt utveckla och marknadsföra den nya tekniken för att realisera marknadspotential
uppemot 100 Mkr de närmaste åren.

Första resultaten av utvärderingen kommer att vara klar till
årsskiftet. Utvärderingen fortsätter under våren och lanseringen
kommer att kunna ske under 2008."


 
« Tillbaka