Novotek: Köprekommendation!
2007-10-12

"AKTIEANALYS FRÅN BÖRSVECKAN: Strukturkostnader under andra kvartalet gjorde ett markant hack i resultatkurvan. Men en tillväxt på 36 procent i år och en god direktavkastning talar till aktiens fördel.

Novotek har de senaste åren haft en förhållandevis stabil utveckling med marginaler runt 10 procent, men bolagets inriktning mot industriell it har aldrig riktigt attraherat aktiemarknaden och tillväxten har haft svårt för att ta fart. Det som periodvis lockat har varit bolagets höga direktavkastning och aktiens status som skatteplaneringsinstrument inför årsskiften.

Men Novotek är värt ett bättre bemötande, speciellt nu när industrins investeringar blommar ut och efterfrågan på bolagets tjänster ökar. Novotek är framför allt verksamt inom industriell it och automation. Bolagets specialitet är att erbjuda sina kunder kompletta paket med rätt mix av produkter och tjänster. Ambitionen är att vara en av de ledande leverantörerna av PC-baserade system och systemlösningar som stärker kundernas konkurrenskraft.

Marknadstrenderna talar till Novoteks fördel. Industrin i Europa går på högvarv, vilket ställer krav på effektiviseringar. Samtidigt är många av de styrsystem som installerades under 90-talet på väg att föråldras och måste bytas ut. För Novotek, som både säljer hårdvara och konsulttjänster, innebär detta bra affärsmöjligheter.

Under en rad av år har Novoteks omsättning stått och stampat, men nu är siktet inställt på en snabbare expansion. Hälften av tillväxten skall ske organiskt, hälften genom förvärv. Novotek har en mycket stark balansräkning - enbart bolagets kassa motsvarar 5 kronor per aktie - och det finns således finansiella resurser som stödjer den nya, mer aggressiva, strategin.

Med ett högre tempo kan det möjligen ta något längre tid att återgå till marginaler runt 10 procent, eftersom en hög expansionstakt alltid är förenad med kostnader. I år har Novoteks resultat dessutom pressats av marknadssatsningar samt strukturåtgärder för att ytterligare betona bolagets inriktning på helhetslösningar, vilket i ökad utsträckning efterfrågas av kunderna.

Extrakostnaderna gjorde att halvårsresultatet föll från 7 till 4 Mk trots att en försäljningstillväxt på 36 procent under samma period.

Det mesta tyder dock på att nedgången var tillfällig. Orderingången var nämligen stark under första halvåret och den goda efterfrågan väntas hålla i sig under resten av 2007. Då borde också lönsamheten komma igen.

Bibehålls samtidigt en hög tillväxttakt så vore det märkligt om inte Novotek hade goda möjligheter att charma aktiemarknaden. För långsiktiga investerare är aktien intressant, bland annat beroende på bolagets generösa utdelningspolitik. Med bibehållen utdelning på 1:20 ger aktien i dagsläget en direktavkastning på 6 procent.

Därtill kommer att Novotek kan ses som en attraktiv uppköpskandidat i den konsolidering som pågår inom den del av it-branschen där bolaget är verksamt."
 
« Tillbaka