Termo Holding: Bra rapport!
2007-08-31

"Termo Holding (publ): Delårsrapport januari - juni 2007

* Nettoomsättning 200,8 (101,2)* MSEK

* Rörelseresultat 9,9 (7,7)* MSEK

* Resultat efter skatt 6,3 (6,4)* MSEK

* Resultat per aktie 0,22 (0,34)* SEK

* Eget kapital per aktie 2,20 (1,11)* SEK

* Kvartal 2: nettoomsättning 127,2 (53,9)* MSEK, rörelseresultat 5,7 (3,8)* MSEK, resultat efter skatt 3,6 (3,5)* MSEK och resultat per aktie 0,11 (0,19)* SEK

* Jämförelsesiffran inom parentes anger endast dotterbolaget
TermoRegulators uppgifter för 2006, då Termo Holding koncernen är
nybildad och konsoliderades först den 1 november 2006.

Väsentliga händelser under rapportperioden

* Förvärv av Österby Gjuteri AB i mars 2007

* Österby Gjuteris affärsområde MJP tog rekordorder på 50 MSEK i juni 2007


Väsentliga händelser efter rapportperioden

* Försäljning av industrifastighet i augusti 2007

* MJP tog två order värda totalt 64 MSEK i Sydeuropa avseende nya
vattenjetprodukter i augusti 2007"


 
« Tillbaka