Consilium: Mycket stark försäljningsrapport!
2007-08-28

"Consilium under januari - juli 2007

Consilium Components AB har namnändrat till Precomp Solutions AB (publ) och delats ut till aktieägarna i Consilium AB (publ). Bolaget kommer att noteras på First North och första dagen för handel med aktierna är den
29 augusti 2007. Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet
Komponenter kommer för period efter utdelningen, den 15 augusti 2007,
därför ej att ingå i påföljande månadsrapporter.

Nettoomsättningen för Consilium totalt, avseende perioden januari - juli
2007, ökade med 31 procent jämfört med föregående år till 538,7 MSEK
(411,0). Nettoomsättningen för Marina system ökade med 40 procent
jämfört med föregående år och uppgick till 422,2 MSEK (301,2).
Nettoomsättningen för övriga verksamheter ökade med 6 procent till 116,5 MSEK (109,8).

Orderingången för Consilium totalt, avseende perioden januari – juni
2007, ökade med 38 procent jämfört föregående år till 662,8 MSEK
(478,8). Orderingången för Marina system ökade med 43 procent till 531,8 MSEK (371,6). Orderingången för övriga verksamheter ökade med 22 procent till 131,1 MSEK (107,2)."

 
« Tillbaka