Consilium: Mycket stark halvårsrapport!
2007-08-27

"Delårsrapport januari – juni 2007 för Consilium AB (publ)

– Orderingången uppgick till 568,9 MSEK (436,6), en ökning med 30
procent
– Nettoomsättningen uppgick till 468,0 MSEK (356,3), en ökning med 31 procent
– Rörelseresultatet uppgick till 34,7 MSEK (14,5), en ökning med 139
procent
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 27,9 MSEK (8,2)
– Resultat efter skatt uppgick till 19,4 MSEK (5,2)
– Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (0,85)
– Affärsområdet Komponenter har delats ut till aktieägarna under augusti"
 
« Tillbaka