Termo Holding: Organisationsförändring
2007-08-24

"Termo Holding (publ): Österby Gjuteri-koncernen uppdelas i tre självständiga affärsområden

Termoregulator Holding AB (publ), (”Termo Holdings”), dotterbolag Österby Gjuteri-koncernen uppdelas i tre självständiga affärsområden, Österby Gjuteri AB, Marine Jet Power AB (”MJP”) och Alcopropeller AB. Syftet med uppdelningen är att skapa än bättre kundorientering och samtidigt effektivare lönsamhetsstyrning för respektive affärsområde.

Österby Gjuteri-koncernen förstärker också företagets ledningsgrupp genom att anställa Casper Tamm som CFO och ekonomiansvarig för koncernen samt Patrik Modig som VD och affärsområdeschef för MJP.

Som en konsekvens av uppdelningen i tre affärsområden avser även Österby Gjuteri att byta koncernnamn till Österby Marine. Tidigare koncernnamn, Österby Gjuteri övergår till att nu utgöra namn för ett av tre affärsområden. Namnbytet förutsätter ett formellt godkännande från Bolagsverket.

– Uppdelningen av koncernen i tre självständiga affärsområden skapar tydligare kundfokus och lönsamhetsansvar för respektive affärsområde. Vi hälsar Casper och Patrik välkomna till vår nya ledningsgrupp som tillsammans med oss kan bidra till en fortsatt framgångsrik utveckling i företaget, säger Österby Gjuteri-koncernens VD, Hans Andersson.

Casper Tamm tillträder sin tjänst i september och har tidigare bland annat arbetat inom det internationella kemiföretaget Dow och inom svenska Teracom med konceptet för Boxer TV. Patrik Modig tillträder sin tjänst i oktober och har bland annat arbetat i flera år med internationella projekt inom ABB och är för närvarande chef för Strängbetongs fabriker i Kungsör och Nykvarn.

Österby Gjuteri-koncernens ledningsgrupp består fr.o.m. den 17 september av Hans Andersson (VD och koncernchef), Casper Tamm (CFO), Björn Hanberg (affärsområdeschef Österby Gjuteri), Patrik Modig (affärsområdeschef MJP) samt Magnus Eldh (affärsområdeschef Alcopropeller).

Österby Gjuteri-koncernen, med affärsområdena Österby Gjuteri, Marine Jet Power och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Österby Gjuteri-koncernen har 125 anställda (105 st i Österbybruk och 20 st i Örebro) och är ett helägt dotterbolag till Termo Holding."

 
« Tillbaka