Termo Holding: Säljer industrifastighet med stor reavinst!
2007-08-24

"Termo Holding (publ): säljer industrifastighet i Motala för 59 MSEK

Termoregulator Holding AB (publ) (”Termo Holding”) säljer industrifastighet i Motala för 59 MSEK till ett svenskt, börsnoterat fastighetsbolag.

Industrifastigheten har Termo Holdings dotterbolag TermoRegulator som huvudsaklig hyresgäst.

Försäljningen av industrifastigheten beräknas öka Termo Holding-koncernens resultat efter skatt för 2007 med 34 MSEK. Koncernens resultat per aktie för 2007 ökar med 1,1 SEK. Effekten på koncernens resultat- och balansräkning är av engångskaraktär.

Koncernens likvida medel ökar med 30 MSEK och räntebärande skulder minskar med 23 MSEK till följd av försäljningen. Eget kapital per aktie beräknas öka med 1,0 SEK och soliditeten stiger från 30 % till 42 %, baserat på koncernens pro forma balansräkning per den 31 mars, 2007.

- Försäljningen av industrifastigheten i Motala ger en kraftigt förbättrad soliditet och möjliggör en snabbare expansion av koncernen genom både en organisk och förvärvsbaserad tillväxt, säger Termo Holding-koncernens VD, Alex Molvin.

Försäljningen medför också ökade hyreskostnader för koncernen, vilket avräknat för positiva ränteeffekter, ger en årlig merkostnad på 1,4 MSEK.
För ytterligare information."

 
« Tillbaka