SeaNet: Lovande rapport!
2007-08-22

"SeaNet: Delårsrapport januari – juni 2007

Delårsrapport januari – juni 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 00,0 (00,0) MSEK under första halvåret
• Rörelseresultatet uppgick till -5,961 (-1,931) MSEK under första halvåret
• Resultat per aktie blev -0,44 (-0,33) kronor under första halvåret
• Antalet kontrakterade passagerarfartyg för GSM-service (C-Cell) ökade till 16
• Utvecklingen av VSAT-antennen (C-Max) har fortskridit och en förserie
planeras för hösten
• Ny tjänst för mobiltelefoni på handelsfartyg (M-Cell) har lanserats
• Notering på First North

Väsentliga händelser efter periodens slut
• SeaNet Sveriges femte GSM-operatör
• Rekrytering av Pontus Berg, Stephan Dahlström och Ulf Krohn

VD Mikael Reichel kommentarer;
- Trots att arbetet inför listningen på First North tog mycket tid och
kraft har vi haft ett högt tempo vad gäller försäljning och
installationer av C-Cell med fokus på rederier i södra Europa.

- Vi har samtidigt byggt ut vår organisation för att rusta SeaNet för en
fortsatt expansion. Tre
nyckelmedarbetare har rekryterats.

– Jag är nöjd med den tekniska utvecklingen av vår egen VSAT-antenn
(C-Max). Världsmarknaden för
dessa marina antenner växer mycket starkt. I bedömningen av SeaNet skyms ofta denna för SeaNet
mycket lovande och väsentliga produkt av våra GSM-satsningar.

För ytterligare information:
Mikael Reichel, vd, SeaNet, tel. mobil. 0708-541792
Besök även www.seanet.se

SeaNet är en global telekomoperatör till sjöss. SeaNet installerar och
driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd.
SeaNet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North med
Stockholm Corporate Finance som Certified Advisor."

 
« Tillbaka