Consilium: Noteringsdag för Precomp Solutions m m
2007-08-23

"Handel med Precomp Solutions aktier inleds på First North

Precomp Solutions AB (publ), namnändrat från Consilium Components AB, har delats ut till Consilium AB (publ):s aktieägare, och listas på First North med första handelsdag den 29 augusti under kortnamnet PRCO B med en börspost om 500 aktier.

För att renodla verksamheten föreslog styrelsen för Consilium AB (publ)
i november 2006 att affärsområdet Komponenter (Consilium Components AB med dotterbolaget Consilium Components AD) skulle delas ut till
aktieägarna, eftersom denna verksamhet saknar affärsmässiga synergier med Consiliums marina verksamheter. Årsstämman i Consilium AB (publ) fattade beslut om utdelning av Precomp Solutions den 15 maj 2007.

I samband med denna uppdelning av Consilium ändras namnet på Consilium Components AB till Precomp Solutions AB. Det nya namnet är en kortform för precision components, och med solutions vill vi tydliggöra vår affärsidé att leverera kompletta lösningar för tillverkning av
precisionskomponenter, inklusive utveckling och tillverkning av verktyg.

Genom en separat listning synliggörs värdet av Precomp Solutions och
företaget ges bättre möjligheter till fortsatt tillväxt. Precomp Solutions har efter utdelningen fått ca 2.250 ägare, både institutioner och privatpersoner.

Precomp Solutions är ett ledande företag inom produktionstekniska
lösningar för tillverkning av precisionskomponenter, inklusive
utveckling och tillverkning av avancerade verktyg. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner: Precomp Solutions Technology, som marknadsför och tar fram produktionstekniska lösningar i nära samarbete med kunderna, och Precomp Solutions Production, med
tillverkning och montering i Sverige och Bulgarien.

Ytterligare information om bolaget och dess verksamhet finns
tillgängligt i särskilt upprättad bolagsbeskrivning på bolagets hemsida, www.precomp.se.

Avstämningsdag för utdelning av Precomp Solutions var den 15 augusti
2007.

Stockholm Corporate Finance kommer att vara bolagets Certified Adviser
på First North.

- Efter genomförda effektiviseringar, sammanslagning av de svenska
produktionsenheterna och etablering av produktion i Bulgarien har
bolaget inlett en ökad marknadssatsning. Med den kapitalförstärkning som
skett inom bolaget och den färdplan som vi lagt för Precomp Solutions
kan vi blicka framåt med tillförsikt i vår strävan att utveckla
företaget till ett av de ledande finklippningsföretagen i Europa, säger
Anders Andersson, VD för Precomp Solutions."

 
« Tillbaka