Lagercrantz: Stark rapport!
2007-08-14

"Delårsrapport 1 april-30 juni 2007 (3 mån)

* Nettoomsättningen för perioden ökade med 24% till 533 MSEK (431).

* Rörelseresultatet för första kvartalet 2007/08 ökade med 33% till 28 MSEK (21), vari ingår vinster från poster av engångskaraktär om 2 MSEK (5).

* Resultatet efter finansiella poster ökade till 25 MSEK (19).

* Resultatet efter skatt ökade till 18 MSEK (14).

* Resultatet per aktie ökade till 0,76 SEK (0,59). För senaste 12-månadersperioden uppgick resultat per aktie till 2,91 SEK.

* Direktronik AB ingår fr o m april 2007."
 
« Tillbaka