Consilium - otroligt stark försäljning!
2007-08-13

"Consilium under januari - juni 2007

Affärsområdet Komponenter planeras delas ut till aktieägarna och noteras på First North under augusti 2007. Nettoomsättning och orderingång för affärsområdet Komponenter kommer för period efter utdelningen därför ej att ingå i påföljande månadsrapporter. I månadsrapporten för juni 2007 ingår nettoomsättning och orderingång för den under början av juni förvärvade verksamheten i Dubai för perioden efter förvärvet och har påverkat affärsområdena Brand & Gas och Navigation positivt under juni 2007.

Nettoomsättningen för Consilium totalt, avseende perioden januari - juni 2007, ökade med 31 procent jämfört med föregående år till 468,0 MSEK (356,3). Nettoomsättningen för Marina system ökade med 41 procent jämfört med föregående år och uppgick till 359,5 MSEK (255,6). Nettoomsättningen för övriga verksamheter ökade med 8 procent till 108,5 MSEK (100,7).

Orderingången för Consilium totalt, avseende perioden januari – juni 2007, ökade med 30 procent jämfört föregående år till 568,9 MSEK (436,6). Orderingången för Marina system ökade med 32 procent till 440,0 MSEK (333,9). Orderingången för övriga verksamheter ökade med 26 procent till 128,9 MSEK (102,7)."
 
« Tillbaka