Benchmark Oil and Gas: Månadsbrev från VD
2007-08-07

BENCHMARK OIL & GAS: JULI 2007 VD:S MÅNADSBREV

För mig har fokus under månaden varit att fullfölja strategin att sälja våra källor där vi inte är operatör, förbereda nya borrningar i Orangefältet samt att planera vår marknadsföring inför North American Prospect Expo (NAPE).

Vi har sålt våra andelar i källan Chicolete Creek i Liberty County. Försäljningspriset var 62 000 USD vilket kommer att synas som en intäkt i tredje kvartalet. Vår "working interest" andel i Chicolete Creek var 3,75 procent. Både vår produktion och reservrapport påverkas ytterst marginellt av försäljningen. Det var ett försäljningspris som motsvarar våra förväntningar.

Försäljningen följer vår strategi efter börsintroduktion och att sälja våra "working interest" andelar där vi inte är operatör. Bolaget ska alltid sträva efter att vara operatör och ha en större "working interest" andel i våra källor och projekt. Om vi inte är operatör får vi ingen kontroll över verksamheten. Vi kan inte sätta några mål för verksamheten eller budgetera för när eller var vi ska investera. Det blir som att sitta i baksätet på en rallybil och hålla tummarna för att det går bra. Det är svårt att ge någon tidsplan för nästa försäljning. Vi kommer att sälja när vi anser att vi får ett pris som motsvarar våra förväntningar.

Vi har kontrakterat en rigg för tre nya borrningar. Den första borrningen är planerad runt den 15 augusti. Källan Gulf Fee.B-1 ligger i Orangefältet på kupolen. Källan kommer att borras till ett djup av 6100 fot. Vår "working interest" andel i källan är 40 procent. Bolagets partner i detta projekt är Hoactzin vilka vi har bra erfarenheter av. Mer information om borrningen kommer senare under augusti.

Nästa källa som kommer att borras är Norwood Heirs-LaFleur 2 på Orangefältet utanför kupolen. Det är en systerkälla till vår hittills bästa källa Norwood Heirs-LaFleur 1. Norwood Heirs-LaFleur 1 producerar idag strax över 100 fat/dag vilket ger runt 40 fat/dag till bolaget. Vi har liknande förväntningar på systerkällan Norwood Heirs-LaFleur 2. I dagsläget har tio av elva övriga andelsägare tackat ja att delta i borrningen och betalat sin andel av borrkostanden till oss. Vår "working interest" andel i källan kommer antagligen att bli 56,5 procent.

Workovers programmet har fortlöpt under sommaren och 48 källor är idag aktiva av 120. Vi kommer att fortsätta med workover programmet enligt plan under hösten.

Som ett led i vår marknadsföring kommer vi att delta i NAPE den 23-24 augusti. Både jag själv och vår CFO Anders Ljunge kommer att vara på plats. NAPE är den största mötesplatsen i Nordamerika för oljeindustrin. NAPE går av stapeln två gånger per år i Houston och är det bästa skyltfönstret inom oljebranschen. Där kommer vi att visa upp våra olika projekt i syfte att hitta industriella partners.

Vår ordförande Tom O´Connor har fått kommentera oljemarknaden i Somalia i Finacial Times. Det är ett erkännande av hans goda rykte inom oljebranschen. Besök gärna vår hemsida (www.benchmarkoil.se) för att läsa artikeln.

Till sist vill jag bara nämna att vi även fått uppmärksamhet i tidskriften Petroleum News angående våra projekt i Alaska. Det är roligt och en bekräftelse på att marknaden har uppmärksammat vad vi gör. Den artikeln kommer också att finns tillgänglig på vår hemsida.

Jan Lundqvist VD
 
« Tillbaka