PSI Spelinvest går in i ny fas!
2007-07-30

"Går in i ny fas för ökade marginaler och utveckling av befintliga innehav med påföljande organisationsförändringar

PSI Spelinvest går in i nästa fas i uppbyggnaden av bolaget. Ägarbolaget PSI Spelinvest AB har hittills fokuserat på notering, nyförvärv och uppbyggnad av strukturkapital. Bolaget har inlett ett effektiviseringsprogram för att resurser ska tillföras driftbolaget, PSI Holdings Ltd. Därigenom kan arbetet med att ta tillvara synergier och investera i utvecklingen av befintliga innehav genomföras snabbare.

Den övergripande strategin att investera i och utveckla internetbaserade spelbolag genom att tillföra kunskap och kapital samt skapa synergier mellan de ingående bolagen ligger fast, liksom marknadsföringsstrategin gällande strategiska samarbeten.
– Vi vill ge Caroline Carlsson, som nu tillträder som vd för PSI Holdings Ltd, tidigare VD ZTV, bästa möjliga förutsättningar att utveckla de befintliga innehaven, säger Bengt Jönsson styrelseordförande PSI Spelinvest AB.

Åtgärderna innebär att bolagets verksamhet minimeras i Sverige. Från och med tredje kvartalet 2007 ska effektiviseringsprogrammet ha effekt på marginalerna med full effekt från årsskiftet. Som ett led i denna utveckling kommer rollen som VD för PSI Spelinvest AB att förändras. Per Ericsson, nuvarande VD för PSI Spelinvest AB kommer därför att lämna sitt uppdrag under augusti och fokusera på att slutföra utvecklings-och samarbetsplanerna under hösten. Rekrytering av ny VD har inletts. Tills rekryteringsprocessen är slutförd går Anders Rabbe, CFO in som tillförordnad VD."
 
« Tillbaka