Benchmark Oil and Gas: Information från VD
2007-07-06

"Bästa aktieägare,

Det var ett tag sedan jag skrev till er. Tanken är att mitt månadsbrev skall komma ut fem arbetsdagar efter månadens slut fortsättningsvis. Jag kommer inte att ge ut något månadsbrev de månader som vi släpper kvartalsrapporter.

Det är mycket som har hänt i bolaget under den senaste tiden. Det viktigaste och roligaste är självklart att vi nått produktions break-even. I mitten av månaden hade vi ett snitt på 250 fat/dag netto till bolaget. Det kanske inte låter som mycket men omsatt i kronor blir det en årsomsättning på cirka 38 miljoner kronor. Det är en mycket viktig milstolpe i bolagets utveckling. Nu har vi lagt en stabil grund för bolaget. Vi kommer under hösten att ytterligare höja produktionen för att nå det mål vi satt upp på årsbasis. Under 2008 räknar vi med att visa positivt resultat under samtliga kvartal.

Vad som är glädjande är att vi kom upp i break-even trots att vi fortfarande har problem med källorna Cora Granger och Frank Granger. Jag räknar fortfarande med att vi kommer att lyckas få igång dessa två källor vilket kommer att påverka produktionen positivt. I slutet av månaden fick vi problem med elektriciteten vilket orsaka störningar i framförallt workover programmet. Det är nu åtgärdat men det kommer att ta 1-2 veckor in juli månad innan vi kommit upp i normalproduktion från workover programmet.

Jag har märkt att många aktieägare har svårt att först siffrorna vi kommunicerar. Det kan bero på att vi till skillnad från de flesta andra oljebolag redovisar produktionssiffror i netto tal. Alltså den produktionsmängd som kan omvandlas till bolagets direkta kassaflöde. Jag tycker att det är mer rättvisande att redovisa netto siffror. Det är bara dessa som egentligen är intressanta. För att räkna ut vår nettointäkt per månad använder man följande formell: antal fat/dag x oljepris x antal dagar x dollar- kursen. På årsstämman fick bolaget ett stort stöd av närvarande aktieägare och samtliga beslut togs utan votering enligt styrelsens och nomineringskommitténs förslag. Den enda aktieägaren på stämman som motsatte sig styrelsens förslag var Karl-Erik Ståhl med 480 aktier. Han brukar skriva på olika börsforum på Internet, bl a under signaturerna Lune och KE.

Årsstämman valde in Svein V. Simensen som ny styrelseledamot. Svein har gedigen finans och industriell bakgrund, vilket kommer att gagna bolaget. Svein har bland annat varit VD för Chase Manhattan Banks nordiska verksamhet. Jag är mycket nöjd med att ett litet bolag som Benchmark har lyckas attrahera en sådan meriterad styrelseledamot. För mer information om Svein titta gärna på bifogad bilaga.

Jan Lundqvist, VD"


 
« Tillbaka