Duroc: Slutför årets tredje förvärv!
2007-06-29

"Durocs dotterbolag Swedish Tool slutför förvärv av Ernst Gerber

Swedish Tool Holding AB har idag tecknat avtal avseende förvärv av
maskinhandelsrörelsen i Ernst Gerber AB. Swedish Tool förvärvar inkråmet
i Ernst Gerber, innefattande hela rörelsen inklusive personal och
kundorderstock samt tillhörande avtal. Köpeskillingen uppgår till 8,7
Mkr samt en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 2 Mkr.

Ernst Gerber är agent för ett tjugotal välkända maskintillverkare och
levererar till svensk verkstadsindustri, huvudsakligen fordonsindustrin.
Företaget har de senaste åren haft en årsomsättning om ca 80-85 Mkr, med
ett rörelseresultat årligen om ca 2,5- 3Mkr.

Tillträde sker den 29 juni.

Swedish Tool Holding-gruppen består av de sammanslagna
maskinhandelsverksamheterna Swedish Tool AB och Wikman Tool AB. Gruppen ingår sedan april i år i börsnoterade Duroc."

 
« Tillbaka