Pilum: Nya order!
2007-06-27

"Pilum AB (publ): Pilum AB tecknar 3 nya kontrakt värt 14 Mkr

Pilum AB (publ) har tecknat tre nya kontrakt. Två är tilläggsbeställningar i pågående projekt och en är ett nytt kontrakt inom miljöområdet. Mer än 50 % beställningarna skall levereras under året vilket påverkar den fortsatt positiva trenden för bolaget.
- "Under våren har vi märkt av en kraftigt ökad marknadsaktivitet
vilket vi här ser ett resultat av och vi förväntar oss en fortsatt
positivt utveckling under resten av året." säger Jan Törner VD Pilum
AB." 
« Tillbaka