Termo Holding: Investerar pga. ökad orderingång
2007-06-27

"Termo Holding (publ): TermoRegulator utökar produktionskapaciteten

Termoregulator Holding AB (publ), (”Termo Holdings”), dotterbolag TermoRegulator i Motala befinner sig i en tillväxtfas och utökar produktionskapaciteten. TermoRegulator investerar 8 MSEK i en Finn-Power bockningscell, typ Ebe4, och expanderar samtidigt produktionsytorna.

Maskininvesteringen är av offensiv karaktär och genomförs för att kunna möta kundernas ökade efterfrågan och för att upprätthålla nuvarande höga volymstakt.

TermoRegulators maskininvestering är ett led i att ytterligare höja företagets automatisering och effektivisering. Maskinen är baserad på ett system som möjliggör kundanpassning till hög nivå med maximal produktivitet och tillverkning av högkvalitativa plåtbearbetningskomponenter. Produktionscykeln för bockningen är helt automatiserad från laddning av plåtark till utmatning av färdiga detaljer. Leverantör av maskinen är Din Maskin i Värnamo och leverans och driftsättning kommer att ske i december 2007.

Baserat på ökad orderingång har TermoRegulator också bestämt sig för att, från och med juli 2007, expandera produktionsytorna i Motala genom att, i intilliggande byggnad, hyra lokaler på totalt ca 1.500 kvadratmeter. Huvuddelen av TermoRegulators produktion i Motala sker i en helägd industrifastighet på totalt ca 12.000 kvadratmeter."

 
« Tillbaka