Consilium: Bolagsstämmokommuniké
2007-06-25

"Bolagsstämmokommuniké (utdrag)

Vid extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) den 25 juni 2007, fastställdes styrelsens förslag att ändra avstämningsdag för erhållande av aktier i Consilium Components till den 15 augusti 2007.
Avsikten är att aktierna i Consilium Components AB i samband med utdelningen skall noteras på First North.

Extra bolagsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram med optionsrätter till ledande befattningshavare inom Consilium.

Beslutet innebär i huvudsak att Consilium, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan vederlag skall emittera teckningsoptioner till Consiliums helägda dotterbolag Consilium Marine Group AB. De emitterade teckningsoptionerna skall under år 2007 överlåtas till vissa ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Consilium eller dess dotterbolag på marknadsmässiga villkor.

Fullständiga villkor finns på www.consilium.se under handlingar inför extra bolagsstämma.

Nacka 2007-06-25"
 
« Tillbaka